Bấm mí mắt không phẫu thuật có để lại sẹo không?

Bởi Boonguyen

Bấm mí mắt thường được áp dụng với đối tượng khách hàng dưới 30 tuổi có khuyết điểm về mắt, không có hoặc có rất ít da thừa, mỡ thừa. Dù khá phổ biến, nhưng bấm mí mắt có để lại sẹo không vẫn được nhiều người thắc mắc. Bấm mí mắt không phẫu thuật…