Lấy bọng mỡ mắt là phương pháp thẩm mỹ khắc phục tình trạng da dư và bọng mỡ mắt trên và dưới tại thẩm mỹ viện Bác Sĩ Long