Bấm mí mắt giữ được bao lâu?

Bởi Boonguyen

Thẩm mỹ bấm mí mắt giữ được bao lâu phần lớn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: bác sĩ thực hiện, kỹ thuật, cơ địa của từng người, cách chăm sóc… Bấm mí mắt giữ được bao lâu? Nhìn chung, bấm mí mắt hay còn gọi là bấm mắt 2 mí là thủ thuật…