Bấm mí mắt có dành cho người cận thị không?

Bởi Boonguyen

Bấm mí mắt là sự lựa chọn thông minh của những chị em bị mắt một mí, mí không đều mà còn bị cận thị, kĩ thuật này khắc phục sự hạn chế từ việc đeo kính nhiều gây mất thẩm mỹ. Nhưng bấm mí an toàn, đẹp với cấu tạo mắt, độ cận khi…