Kỹ thuật bấm mắt 2 mí có an toàn và hiệu quả không?

Bởi Boonguyen

Bấm mắt 2 mí được đánh giá là kỹ thuật tạo mắt 2 mí đẹp hoàn hảo mà không cần phẫu thuật như cắt mắt 2 mí. Tuy nhiên, dù đơn giản nhưng nhiều người vẫn cảm thấy lo lắng và không an tâm vấn đề bấm mắt 2 mí an toàn không. Do đó,…