Lấy bọng mỡ mắt dưới có để lại sẹo không?

Bởi content huynh

Lấy bọng mỡ mắt là mối bận tâm của nhiều đối tượng ở độ tuổi trung niên hoặc khách hàng gặp phải vấn đề bọng mỡ mí dưới tích tụ nhiều. Vậy lấy bọng mỡ mắt dưới là gì và sau khi phẫu thuật có để lại sẹo không? Lấy bọng mỡ mắt dưới có…